Accor Services

Přijímáme následující poukázky společnosti Accor Services:

 

1)    Ticket Sport & Kultura

 

 

Nominální hodnoty poukázek: 50, 100, 200, 500 Kč.

 

2)    Ticket Multi

 

 

Nominální hodnoty poukázek: 50, 100, 200, 500 Kč.

 

3)    Ticket Compliments Dárkový

 

 

Nominální hodnoty poukázek: 50, 100, 200, 500 Kč.

 

Doba platnosti je uvedena na každé poukázce. Poukázky jsou platné 20 měsíců (od 1.5. do 31.12. následujícího roku).

Více informací můžete nalézt na adrese:    www.accorservices.cz